مرکز عرضه شترمرغ پرواری آماده کشتار

در این مرکز عرضه شترمرغ پرواری آماده کشتار با وزن مطلوب انجام می شود. لذا خریداران عمده می توانند میزان سفارش خود را مشخص کرده و برای تامین آن اقدام کنند.

مرکز عرضه شترمرغ پرواری

هدف از ارائه شترمرغ پرواری به صورت زنده از سوی پرواربندان، کاهش هزینه های مختلف است. به این ترتیب پرنده های خود را در اختیار شرکت هایی که در زمینه تولید و توزیع گوشت فعالیت داشته، قرار می دهند.

معمولا عرضه کننده ها باید شترمرغ پرواری را به وزن مطلوب رسانده تا در بازار به راحتی ارائه دهند. لذا در ایران مد نظر قرار دادن وزن شترمرغ پرواری بین 80 تا 90 کیلوگرم بسیار مهم بوده و افراد مختلف به آن توجه دارند.

شترمرغ پرواری آماده کشتار

معمولا انواع شترمرغ پرواری آماده کشتار در بازار ایران در دو فصل آخر سال بیشتر هستند. زیرا اغلب مزارع در این بازه زمانی پرنده های خود را برای فروش آماده می کنند.

از همین رو کشتارگاه ها می توانند انواع شترمرغ پرواری را در فصل پاییز و زمستان راحت تر خریداری نموده و به منظورا ارائه گوشت در بازار عملکرد خوبی داشته باشند.

مرکز عرضه شترمرغ پرواری

طبیعتا خریداران عمده شترمرغ پرواری با مراکزی ارتباط گرفته که انواع شترمرغ پرواری را با وزن خوبی ارائه داده و می توان آن را در شرایط خوب ذبح کرد. این پرنده ها راحت تر برای تولید گوشت بکار گرفته شده و بهره گیری از آن برای کشتارگاه های مختلف راحت است. لذا باید از میزان وزن مطلوب پرنده قبل کشتار مطمئن بود.