فروش عمده شترمرغ کشتاری پرواری گردن آبی

این مرکز فروش عمده شترمرغ کشتاری پرواری را از نژاد گردن آبی بر عهده داشته و پرنده های با کیفیت و درجه یک را عرضه می دارد. به همین دلیل خریداران عمده می توانند نیاز خود را با کارشناسان ما مطرح کنند.

فروش عمده شترمرغ کشتاری

شترمرغ کشتاری در ایران بیشتر از نژاد گردن آبی پرورش می یابد. زیرا این نژاد کیفیت رشد خوبی داشته و گوشت آن با سلیقه ایرانی ها سازگاری بیشتری دارد. این مسئله سبب شده اغلب مزارع پرواربندی جوجه هایی از نژاد گردن آبی تهیه کرده و با شرایط ویژه آنها را پروار کنند.

فروش عمده شترمرغ کشتاری

شترمرغ کشتاری پرواری گردن آبی

با توجه به اینکه معمولا شترمرغ کشتاری پرواری از نظر کیفیت گوشت بیشتر مورد تایید می باشد، اغلب کشتارگاه های کشور آنها را تهیه کرده و به منظور تولید گوشت کشتار می کنند.

لذا مزرعه داران پرنده های خود را به انها ارائه داده و در راستای تامین نیاز آنها در طول فصل کشتار همکاری خوبی خواهند داشت.

فروش عمده شترمرغ کشتاری

فروش عمده شترمرغ کشتاری

در راستای فروش عمده شترمرغ کشتاری، این مرکز نیز در سراسر کشور فعالیت داشته و بهترین پرنده ها را راهی بازار می کند. به این ترتیب خریداران می توانند نیاز خود را از انواع پرنده کشتاری تامین کرده و از سوی کارشناسان این مرکز همکاری خوبی دریافت کنند.

فروش عمده شترمرغ کشتاری