پرورش دهنده شترمرغ زنده پرواری در خراسان

در استان خراسان می توان مزارع پرورش دهنده شترمرغ زنده پرواری به صورت گسترده دید. زیرا از این صنعت استقبال زیادی شده و افراد زیادی مشغول به آن شده اند.

پرورش دهنده شترمرغ

با ورود صنعت شترمرغ به کشور و گسترش آن در استان های مختلف می توان شاهد فعالیت مزارع کوچک و بزرگ زیادی بود. این تولید کننده ها به منظور درآمد زایی به روش های مختلف مانند:

  • تولید جوجه
  • پرواربندی
  • ترکیبی

فعالیت دارند.

اما یکی از سریع ترین روش ها که می توان با هزینه کم مشغول به کار شد، پرواربندی شترمرغ زنده است. چرا که می توان در فضایی کم و به صورت مبتدی نیز شروع بکار کرد.

پرورش دهنده شترمرغ

پرورش دهنده شترمرغ زنده پرواری

هر مزرعه پرورش دهنده شترمرغ زنده پرواری نیاز به پیش نیازهایی داشته که باید فراهم شود.

از مهمترین این پیش نیازها عبارتند از:

  • زمین
  • آب کافی
  • تغذیه سالم
  • اطلاعات مفید

در این صورت هر پرورش دهنده مبتی باید در رابطه با شروع بکار از افراد با تجربه و کاردان مشورت گیرند.

پرورش دهنده شترمرغ

شترمرغ زنده پرواری در خراسان

از استان های بسیار فعال در حوزه پرورش شترمرغ خراسان بوده که اقلیم مناسبی دارد. این استان که در حال حاضر به سه استان شمالی، رضوی و جنوبی تقسیم شده است، از مناطقی ست که با ورود صنعت شترمرغ آغاز بکار کرده است. لذا میزان پرنده پرواری که در این استان اماده کشتار می شوند، اهمیت زیادی دارند.