پرورش خانواده شترمرغ مولد اصلاح شده

پرورش خانواده شترمرغ مولد اصلاح شده در چند سال اخیر کمک زیادی به صنعت شترمرغ کرده است. زیرا می توان به کمک این مولدها جوجه های بهتری را تولید و پرورش داد.

شترمرغ مولد اصلاح شده

اگر وضعیت صنعت شترمرغ را در سال های اخیر برری کنیم می توان پیشرفت خوبی را در ابعاد مختلف شاهد بود. یکی از مهمترین آنها را می توان افزایش جوجه آوری و ماندگاری جوجه ها دانست.

این موضوع را می توان به بالا رفتن سطح کیفیت خانواده های شترمرغ مولد مرتبط دانست. زیرا مولدها نقش مهم و زیرساختی در مزارع تولید جوجه ها دارند.

شترمرغ مولد اصلاح شده

شترمرغ مولد اصلاح شده

به منظور تولید هر چه بهتر جوجه در مزارع، در حال حاضر از شترمرغ مولد اصلاح شده استفاده می شود. این مولدها می توانند هم میزان تخم گذاری بیشتری داشته و هم جوجه های آنها رشد بهتری دارند.

در ایران نژادهایی از شترمرغ مولد مورد استفاده قرار می گیرد که با اقلیم سازگاری داشته و می توان تولید بهتری را از آنها شاهد بود.

پرورش خانواده شترمرغ مولد

با توجه به نقش پر رنگ خانواده های شترمرغ مولد در مزارع، بسیاری از پرورش دهندگان متخصص و با تجربه اقدام به پرورش بهترین شترمرغ مولد کرده اند. این مولدها می توانند به مزرعه داران دیگر کمک کرده و جوجه بهتری را تولید کنند. در نتیجه مهم است که به منظور راه اندازی مزرعه شترمرغ از این مولدها کمک گرفته شود.