نمایندگی فروش مستقیم روغن شترمرغ اصفهان

هر چقدر نمایندگی های فروش بتوانند روغن شترمرغ را به صورت مستقیم در بازار اصفهان عرضه دارند، افراد بیشتری تمایل به همکاری آنها خواهد داشت.
فروش مستقیم روغن شترمرغ از سوی نمایندگی ها می تواند واسطه ها را به سادگی از بین برنده و سبب افزایش توجه خریداران به محصول شود. زیرا همیشه واسطه ها سبب بالا رفتن قیمت روغن شترمرغ خواهند شد.
در شهرهایی مانند اصفهان که تولیدی های بزرگ روغن شترمرغ فعالیت داشته، اغلب شرکت ها به صورت مستقیم محصول خود را به فروش رسانده و با این کار سبب بالا رفتن تقاضا خواهند شد.