نمایندگی فروش روغن گیاهی طیور

آیا از مزایایی استفاده از روغن گیاهی طیور در مرغداری ها اطلاعی دارید؟ نمایندگی فروش روغن گیاهی چه نقشی در افزایش میزان فروش روغن گیاهی طیور ایفا می کند؟همانطور که می دانید روغن گیاهی طیور باعث افزایش اندازه تخم مرغ، کاهش غبار آلودگی دان مرغ، افزایش بهبود کیفیت غذای مرغ به خاطر حضور انواع ویتامین، اسید چرب غیر اشباع و آنتی اکسیدان می شود. نمایندگی فروش این محصول کمک بزرگی به اعتماد سازی بینمصرف کننده ایجاد کرده و از این نظر دارای اهمیت می باشد.
منبع: خوراک دام و طیور ایران