مزرعه پرورش و فروش جوجه شترمرغ یک ماه

سیاری از مزرعه داران به منظور پرورش و فروش جوجه شترمرغ یک ماه در بازار بهترین زمان را بهار می دانند. زیرا در این بازه زمانی فعالیت پرواربندان خوب بوده و می توانند بیشترین خرید را داشته باشند.

ایران یکی از کشورهایی ست که صنعت شترمرغ را به عنوان صنایع زیر ساختی و اصلی خود انتخاب کرده است.

کشور ما به دلیل نیاز زیاد به مواد پروتیئنی و گوشت صنعت شترمرغ را رونق داده و تولیدات زیادی از آن را بدست آورده است.

به همین دلیل می توان شاهد راه اندازی مزارع بزرگ و تخصصی در سراسر کشور بود.

مزرعه پرورش جوجه شترمرغ

هر مرزعه پرورش می تواند بهترین نوع جوجه شترمرغ را با کیفیت عالی تولید و در سنین مختلف ارائه دهد.

این مزارع در تلاش بوده که بتوانند جوجه شترمرغ را با مزیت های زیر ارائه دهند:

  • وضعیت سلامتی خوب
  • رشد عالی
  • نژاد خوب
  • سنین مطلوب
  • کیفیت عالی

فروش جوجه شترمرغ یک ماه

یکی از بهترین سنین جوجه شترمرغ یک ماه بوده که جوجه وزنی بین 3 تا 6 کیلوگرم داشته و می توان سرمایه گذاری مطلوبی بر روی آن داشت.

به همین دلیل عرضه کننده ها قیمت روز آنها را اعلام داشته و به منظور فروش این جوجه ها در شهرهای مختلف شرایط مطلوبی را فراهم می کنند.