قیمت صادرات روغن شترمرغ خالص ایرانی

از مهمترین دلایلی که صادرات روغن شترمرغ خالص ایرانی در سال های اخیر افزایش یافته، قیمت مناسب آن در مقایسه با محصول دیگر کشورهاست.
روغن شترمرغ را شرکت های ایرانی به صورت کاملا خالص تولید می کنند. این تولیدی ها به منظور افزایش فروش محصولات خود به بازار داخلی اکتفا نکرده و از بازار دیگر کشورها بهره می گیرند.
مناسب بودن قیمت روغن شترمرغ ایرانی در افزایش خرید آن از سوی مصرف کننده های خارجی تاثیر زیادی داشته است. لذا صادرات آن نیز رو به افزایش می باشد.