قیمت صادرات روغن شترمرغ خالص خام اصفهان

آیا می توان یکی از مهمترین دلایل بالا بودن میزان صادرات روغن شترمرغ خالص اصفهان، مناسب بودن قیمت آن در مقایسه با دیگر مناطق دانست؟
در ایران شهرهای زیادی را می توان نام برد که روغن شترمرغ را تولید کرده و توانسته اند در بازار داخلی و خارجی فروش خوبی از آن را تجربه کنند. اصفهان را می توان یکی از این شهرها دانست.
با توجه به اینکه تولید کننده های اصفهان روغن شترمرغ را در شرایط ویژه تولید کرده و برای فروش عرضه می دارند، مصرف کننده های زیادی آنها را ترجیح می دهند. بخصوص اینکه قیمت صادرات آن نیز مناسبتر است.