قیمت روز روغن شترمرغ خالص بهداشتی

وقتی از یک مرکز فروش در مورد قیمت روز روغن شترمرغ خالص و بهداشتی سوال می شود، طبیعتا باید آن را با نرخ نمایندگی های دیگر نیز مقایسه کرد.
روغن شترمرغ باید در محیطی کاملا بهداشتی تولید شود تا درصد خلوص آن کم نشده و تاثیری که از آن توقع می رود را داشته باشد. روغن شترمرغ بهداشتی همیشه در شرایط ویژه تولید و بسته بندی شده و به بازار عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه قیمت روز روغن شترمرغ بهداشتی از سوی مراکز مختلف متفاوت اعلام می شود، باید به لحاظ درصد خلوص مورد مقایسه قرار گیرند.