قیمت خرید روغن شترمرغ خالص خارجی پوست

چرا اغلب مصرف کننده های روغن شترمرغ سعی در بدست آوردن قیمت خرید محصولات خارجی خالص از شرکت های مختلف دارند؟
روغن شترمرغ خارجی امروزه با فعالیت شرکت های مختلف ایرانی وارد شده و در بازار توزیع می شود. این روغن معمولا برندهای مختلفی داشته که هر یک از آنها از کشور تولید کننده خریداری و وارد خواهد شد.
با توجه به تنوع کیفیت، قیمت خرید آنها متفاوت بوده و باید نرخ روز آنها را از شرکت های مختلف و معتبر بدست آورد.