قیمت تولید روغن خوراک طیور

آیا به دنبال روغن خوراکی جهت استفاده در جیره غذایی طیور خود با قیمت تولید و خرید مناسب هستید؟ روغن طیور چه کمکی به میزان کیفیت گوشت مرغ می کند؟روغن طیور خوراکی در رژیم غذایی طیور نقش بسیار مهمی داشته است. و باعث حذف اسید چرب اشباع و جایگذینی آن با اسید چرب غیر اشباع بویژه اسید لینولئیک می باشد. و در نهایت باعث غنی شدن گوشت مرغ می شود. با توجه به میزان استفاده از این محصول، تولید این محصول توسط شرکت های داخلی صورت گرفته و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
منبع: خوراک دام و طیور ایران