قیمت انواع شترمرغ کشتاری پرواری

قیمت انواع شترمرغ کشتاری پرواری در نیم دوم سال مشخص تر بوده و معمولا تقاضا برای خرید آن زیاد است. به همین دلیل معمولا پرورش دهنده ها پرنده های خود را در این بازه زمانی به فروش می رسانند.

شترمرغ کشتاری پرواری

در حوزه صنعت شترمرغ یکی از مهمترین تولیداتی که خرید و فروش می شود، پرنده های پرواری کشتاری است. زیرا با کشتار این پرنده ها می توان مشتقات مختلف آن مانند:

  • گوشت
  • پر
  • چرم
  • چربی

را به دست آورد.

به همین دلیل بازار فروش شترمرغ پرواری برای پرورش دهندگان اهمیت داشته و باید با در نظر گرفتن بهترین زمان اقدام کنند.

انواع شترمرغ کشتاری پرواری

در ایران بهترین زمان برای فروش شترمرغ کشتاری، نیمه دوم سال است. چرا که همیشه در این فصول تقاضا برای خرید گوشت شترمرغ افزایش یافته و پرورش دهندگان باید در این بازه زمانی پرنده های خود را آماده کشتار کنند. لذا وقتی مزارع قصد آغاز به کار داشته، جوجه را به منظور فروش در نیم سال دوم خریداری می کنند.

شترمرغ کشتاری پرواری

قیمت شترمرغ پرواری

با توجه به خرید و فروش شترمرغ پرواری به صورت زنده در بازار، قیمتش براساس وزن آن مشخص می شود. به این ترتیب هر ماشین حمل شترمرغ قبل و بعد از بارگیری باسکول شده تا وزن دقیق پرنده مشخص شود.

با توجه به اینکه قیمت شترمرغ وابسته به مسائلی مانند:

  • وزن
  • سلامتی
  • میزان پرنده موجود در بازار
  • سن
  • کیفیت

بوده طبیعتا خریداران قبل از سفارش، قیمت را جویا می شوند.

در این میان اعلام قیمت شترمرغ پرواری از سوی پرورش دهندگان مهم بوده و باید با در نظر گرفتن شاخصه های بالا انجام شود.