عرضه روغن شترمرغ آرایشی ماوا

آیا روغن شترمرغ ماوا که استفاده های مختلفی در راستای مصارف آرایشی دارد توسط عرضه کننده های زیادی به فروش می رسد؟
مهمترین استفاده روغن شترمرغ در ایران، به منظور حفظ زیبایی و دور نگه داشتن عوامل مخرب از پوست است. از همین رو شرکت های تولید کننده روغن شترمرغ مانند ماوا تاکید زیادی بر روی این خاصیت آن دارند.
با توجه به اینکه معمولا از روغن های شترمرغ با تاثیر بالا در بازار استقبال زیادی می شود، اغلب عرضه کننده روغن شترمرغ ماوا را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.