صادرات روغن شترمرغ خالص اصل

چرا وقتی روغن شترمرغ اصل به صورت خالص تولید می شود، می توان در راستای صادرات آن به دیگر کشورها نیز فعالیت خوبی داشت؟
روغن شترمرغ وقتی به صورت کاملا خالص و از چربی درجه یک تولید می شود، طبیعتا از سوی خریداران مختلف مورد توجه قرار می گیرد. لذا همیشه تولید کننده هایی که سعی در افزایش محبوبیت هستند روغن صد در صد اصل را عرضه می دارند.
در حال حاضر حجم زیادی از روغن شترمرغ اصل به دیگر کشورها صادرات می شود که این نشان دهنده کیفیت مطلوب روغن ایرانی است.