صادرات روغن شترمرغ ایرانی شفا

چه اصولی سبب شده روغن شترمرغ ایرانی شفا به منظور صادرات به دیگر کشورها مناسب بوده و مورد توجه خریداران خارجی قرار گیرد؟
اصول و قواعد زیادی در تولید روغن شترمرغ وجود داشته که باید تولید کننده ها آنها را در نظر داشته و رعایت کنند. شرکت شفا با در نظر گرفتن این اصول مانند استفاده از چربی درجه یک، فراهم آوردن شرایط تولید عالی و استفاده از اسانس های مجاز توانسته محصولی درجه یک را به بازار عرضه دارد.