صادرات انواع روغن شترمرغ درمانی کمردرد

یکی از مهمترین اهداف روغن شترمرغ درمانی که توانسته صادرات آن را افزایش دهد، تاثیر آن بر روی انواع کمردرد می باشد. لذا در طب سنتی کشورهای مختلف کاربرد دارد.
روغن شترمرغ استفاده های درمانی مختلفی در دنیا داشته که می توان بهره گیری زیادی از آن را شاهد بود. این موضوع سبب شده شرکتهای تولید کننده ایرانی سعی در افزایش تولید خود به منظور صادرات داشته باشند.
با توجه به تقاضایی که برای روغن شترمرغ درمانی برای رفع کمردرد از سوی کشورهای مختلف دید می شود، صادرات زیادی را در پی داشته است.