صادرات انواع روغن شترمرغ ایرانی

آیا می توان کیفیت عالی انواع روغن شترمرغ ایرانی را یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان صادرات این محصول به کشورهای مختلف دنیا معرفی کرد؟
روغن شترمرغ در شرکت های ایرانی با کیفیت عالی تولید می شود. چرا که از دانش روز دنیا برای این منظور استفاده شده و معمولا استانداردهای لازم را در خود دارد.
در حال حاضر که انواع روغن شترمرغ در ایران تولید می شود، می توان افزایش میزان صادرات این محصول را نیز شاهد بود.