شرکت صادر کننده چربی روغن شترمرغ

چربی بدست آمدن از شترمرغ ایرانی به دلیل داشتن کیفیت مطلوب و کاربرد آن برای تولید روغن شترمرغ، توسط شرکت های مختلف به دیگر کشورها صادر می شود.
با توجه به اینکه روغن شترمرغ از فرآورده های اصلی چربی شترمرغ به شمار می آید، شرکت های مختلف تولید کننده این محصول را مد نظر خود قرار داده اند. لذا باید آن را از بهترین چربی تهیه کنند.
در این میان شرکت های ایرانی صادر کننده چربی شترمرغ را به کشورهای مختلف دنیا عرضه داشته و این محصول را به مشتریان مختلفی ارائه می دهند.