سفارش عمده روغن شترمرغ فله تهران

چه مسئله ای سبب شده که امروزه اغلب شرکت ها برای تهیه روغن شترمرغ در تهران آنها را به صورت فله سفارش داده و خریداری کنند؟
همانطور که می دانید روغن شترمرغ فله یکی از نیازها برای شرکت های بسته بندی است. چرا که باید آنها را به صورت استاندارد آماده عرضه به بازار کنند.
به همین دلیل اغلب خریداران سعی در تهیه روغن شترمرغ فله داشته و برای این منظور به تولیدی های تخصصی مراجعه می کنند. به همین دلیل در شهرهای بزرگ مانند تهران بیشتر به صورت فله تقاضا می شود.