تولید کننده روغن شترمرغ درمانی طب سنتی

بسیاری از تولید کننده های روغن شترمرغ در ایران محصولات درمانی خود را برای استفاده در طب سنتی آماده کرده و شرکت های مختلف آن را خریداری می کنند.
بسیاری از شرکت ها روغن شترمرغ را به گونه ای تولید می کنند که بتوان به صورت تخصصی آنها را بکار گرفت. زیرا روغن شترمرغ استفاده های مختلفی داشته و هر شخص با توجه به خواصش آن را خریداری می کند.
طب سنتی از مهمترین حوزه هایی ست که روغن شترمرغ را به صورت تخصصی بکار خواهد گرفت. لذا تولید کننده ها توجه ویژه ای به خواسته فعالان این حوزه دارند.