بازار خرید روغن شترمرغ درجه یک ایرانی

چرا در بازار جهانی انواع روغن شترمرغ ایرانی به عنوان محصولی درجه یک شناخته شده و تقاضای زیادی را می توان از کشورهای مختلف دید؟
با توجه به اینکه روغن شترمرغ ایرانی امروزه تحت شرایط ویژه تولید می شود، می تواند نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازار دیگر کشورها نیز مشتریان زیادی داشته باشد.
روغن شترمرغ ایرانی از نظر مشتریان خارجی به عنوان یک محصول درجه یک و عالی شناخته شده و این موضوع در افزایش میزان مشتریان کشورهای مختلف دنیا تاثیر زیادی داشته است.