اعطای نمایندگی روغن طیور درجه یک

اغلب شرکت های تولیدی روغن طیور برای فروش نمونه درجه یک محصول خود به اعطای نمایندگی به متقاضیان واجد شرایط می پردازند.
شرکت هایی که اقدام به اعطای نمایندگی فروش روغن طیور درجه یک می کنند، شرایطی را برای متقاضیان تعیین می کنند. از جمله این که باید در ماه مقدار مشخصی از روغن را با قیمت مشخص شده به فروش برسانند در غیر این صورت نسبت به سلب امتیاز نمایندگی از فرد اقدام لازم را به عمل می آورند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران