اعطای نمایندگی روغن طیور اصل

امروزه داشتن فرصت شغلی پایدار برای هر فردی یک آرزو است. شرکت های تولید روغن طیور اصل با اعطای نمایندگی توزیع و فروش، این آرزوی شما را برآورده می کنند.
روغن طیور اصلی که در کارخانه تولید می شود و توسط نمایندگی به بازار عرضه می شود باید اسید های چرب ضروری که دارای ترکیبی متعادل هستند را داشته باشند. طولانی شدن روند رشد طیور یک معضل اساسی است و هزینه ها افزایش می دهد، این روغن با کوتاه کردن دروه پرورش طیور طی مدت کمی مواد ضروری بدن مرغ را تامین می کند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران